MOTYWACJA WEWNĘTRZNA JAKO POSTAWA PRACOWNIKA cz II

Motywacja wewnętrzna wśród pracowników

Osoba, która jest motywowana od wewnątrz dąży do tego, by powierzane jej zadania wykonywać z możliwie największą starannością, ponieważ nie traktuje tego jako środek do celu, ale środek sam w sobie. To właśnie takie osoby wiedzą co jest najważniejsze i co powinni zrobić, by mówić o odpowiednich efektach. Praca staje się dla nich istotną wartością i przedłużeniem osobowości. Dlatego nie chcą pozwolić sobie na niedoskonałości. Taki pracownik nie będzie sobie mówił że praca to tylko praca, ale zawsze będzie chciał mieć po prostu wyniki perfekcyjne w tym wszystkim co robi. Będzie dawał z siebie bardzo wiele, czasami więcej niż trzeba i pokaże swoje wyjątkowe zaangażowanie.

Pracownicy, którzy mają wysoką motywację wewnętrzną zawsze chętnie dbają o budowanie swoich kompetencji i znają swoje mocne oraz słabe strony. To ważne, ponieważ dzięki temu mogą wybierać dla siebie te kierunku, w których muszą się rozwijać, wiedza jak ich szukać i wiedzą jak tym rozwojem kierować. To rzeczywiście kluczowa sprawa, która będzie miała znaczenie. Taka osoba musi być jedna dla siebie również surowym sędzią, ponieważ będzie mogła ocenić to wszystko co będzie robiła.

Jak wykorzystać potencjał motywacji wewnętrznej?

Jeśli jest ktoś, kto ma w sobie tak duże pokłady motywacji wewnętrznej to wydaje się, że warto taką osobę wykorzystywać. Trzeba dbać o niego, ponieważ można go łatwo stracić. Taka osoba na pewno jest kreatywna, chce działać i chce się rozwijać. Jeśli chcemy ją zatrzymać to konieczne będzie stworzenie dla niej takich warunków pracy, w których będzie się rzeczywiście bardzo dobrze czuła i ten rozwój potencjału stanie się możliwy. Najważniejsze jest jednak zawsze to, by na każdym kroku doceniać pracę takich osób oraz ich pełen profesjonalizm, trzeba wyrażać zainteresowanie nimi oraz tym co robią. Ma to rzeczywiście bardzo duże znaczenie.

W praktyce jednak okazuje się, że jeśli nie tylko motywowanie będzie ważne to również będzie trzeba odciąć ludzi od czynników demotywujących. Ma to spore znaczenie, ponieważ to właśnie one mogą na tyle zniszczyć tą atmosferę, że jej ponowne budowanie okaże się rzeczywiście bardzo trudne. Na pewno nie ma jednoznacznej metody działania, która umożliwi dbanie o motywację pracowników trzeba dbać o indywidualności i kontrolować to co dla nich może mieć znaczenie największe.