Strategie motywacyjne sposobem na sukces (nie) tylko w biznesie cz II

Motywacja wewnętrzna kontra motywacja zewnętrzna

Motywacja wewnętrzna powoduje zachowanie, które będzie samo w sobie nagrodą. Wykonywanie czynności nie jest celem samym w sobie. Prowadzi to do powstania stanu umysłu, który będzie nazwany uskrzydleniem albo też przepływem. Następuje stan koncentracji na zadaniu czy działaniu, a pozostałe rzeczy idą na drugi plan.

Motywacja zewnętrzna będzie polegać na tym, że działamy w jakimś celu, ponieważ liczymy na konsekwencje, które będą wychodzić z zewnątrz. Jest to przeciwstawieństwo dla motywacji wewnętrznej. Przykładem motywacji zewnętrznej będzie premia jaką będzie można uzyskiwać za dobrze wykonywaną pracę. Pojawiają się stwierdzenia, że osoba, która jest pod wpływem silnej motywacji wewnętrznej i jednocześnie będzie nagradzana i karana z zewnętrznych spraw będzie tracić swoją chęć działania. Sytuacja tak może mieć miejsce w pracy czy w szkole. Stosowanie przymusu prowadzi do zmiany w postrzeganiu działania na motywowane zewnętrznie i jednocześnie obniżenie aktywności a tym samym również będzie się tracić przyjemność, która wynikać może z działania. Jeśli chcemy wiedzieć na ten temat wiele warto szukać pojęcie dysonansu poznawczego.

Mechanizmy motywacji

Strach czy pożądanie to zawsze najważniejsze emocje, które mogą wpływać na ludzkie zachowanie. Inaczej mówią będzie frustracja i marzenia. Dla wszystkich ludzi naturalne będzie uciekanie od strachu czy problemów. Jednocześnie dążymy cały czas do szczęścia, radości czy relaksu. W większości sytuacji mamy skłonność do działania w jednej strategii. Sposoby na podniesienie poziomu motywacji są różne. Na pewno można dążyć do tego, by informować innych co chcemy robić. Co wydaje się bardzo ważne to fakt, że będzie można w te różne działania angażować swoje ego. Jest to ważne, ponieważ wtedy będzie można redukować niepotrzebne napięcia, które niekiedy mogą się pojawiać, jeśli te działania będą udane i uda się doprowadzić do pozytywnych wyników. Jeśli natomiast coś nie wyjdzie możemy tracić na własnej samoocenie, ponieważ inni zobaczą naszą porażkę.