Czy szkolenia motywują pracowników? cz I

Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez firmę to możliwość rozwoju dla pracowników. Szkolenia jednak nie zawsze będą uczyć i motywować, szczególnie jeśli ich organizacja nie będzie odpowiednia albo też nie będą odpowiednio dopasowane do personelu.

Co więc robić, by rzeczywiście to dokształcanie przynosiło efekty?

Wydaje się, że styl kierowania personelem oraz odpowiednio przygotowany system motywacyjny powodować mogą, że pracownicy są zadowoleni oraz mogą wydajnie pracować. Poza sprawiedliwą płacą czy jasnymi kryteriami ocen i pochwał ze strony pracodawcy motywującą rolę mogą mieć także szkolenia. Pracodawca musi oczywiście wiedzieć co będzie chciał osiągnąć przez takie szkolenia. Ważne będzie również to, by w odpowiedni sposób przygotowywać to miejsce, gdzie dane przedsięwzięcie będzie realizowane. To czy szkolenie łączy się z wyjazdem, czy jest w czasie pracy. to wszystko ma duże znaczenie i wpływać może na pracowników, dlatego te kwestie muszą być zawsze brane pod uwagę. Chodzi o to, by dążyć do zadowolenia pracowników, dla których takie szkolenia są realizowane.

Korzyści dla pracownika i pracodawcy

Uczestnictwo w takim szkoleniu z założenia ma przynieść zadowolenie i korzyści zarówno dla pracownika jak i też dla pracodawcy. Pracownik ma mieć szansę na rozwój a pracodawca wykorzystuje nabyte przez niego umiejętności. Inwestycja w zasoby ludzkie może owocować w przyszłości a kadra, która będzie dobrze przygotowana do pracy będzie w przyszłości budować rozwój firmy. Szkolenia mogą także wpływać wysoki na fluktuację personelu co sprawia, że mamy sprawny sposób zarządzania. Pracownik, który może w szkoleniach uczestniczyć będzie miał taki trening, który skutecznie wyzwoli u niego odpowiednią innowacyjność oraz umiejętność samodzielnego działania. Wykwalifikowany i zmobilizowany pracownik będzie działał wydajniej a tym samym rośnie efektywność oraz pozycja rynkowa takiej firmy.

Warto także podkreślić, że przez system szkolenia pracodawca wywołuje u pracownika pewne zobowiązanie wobec firmy. Powinien on zdawać sobie sprawę z tego, że firma o niego dba i dostaje tam wiele możliwości, do tego, by się dalej rozwijać. To ma bardzo duże znaczenie dla więzi jakie będzie można wypracować między pracownikiem a firmą. Tych korzyści jest więc całkiem sporo i dlatego wydaje się, że dobrze będzie je wykorzystywać, ponieważ to właśnie dzięki temu firma będzie miała szansę na to, by skutecznie się rozwinąć.